Formulieren

Inschrijfformulier 
Inschrijfformulier obs De Bascule

Gescheiden ouders
In ons Protocol gescheiden ouders vindt u ons beleid dat wij hanteren bij gescheiden ouders. 

Extra schoolverlof
Voor schoolverlof gelden landelijke afspraken deze kunt u vinden op de site van de rijksoverheid.

Mocht u verlof willen aanvragen en denken te voldoen aan de door de overheid gestelde voorwaarden dan kunt u met onderstaand formulier een verzoek indienen.
U ontvangt het formulier na beoordeling door de locatiedirecteur weer terug met daarop vermeld of het verlof wel/niet akkoord is.

Aanvraag verlof


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden