Informatievoorziening

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. We vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school.

Informatieavond

Eens per jaar organiseren we een informatieavond. U kunt dan kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren). Incidenteel organiseren we aparte informatieavonden. 

Gesprek met de leerkracht

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.

Contactavonden

Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind.

In het najaar is een eerste gesprek tussen leerkracht en ouders over het kind persoonlijk gepland en krijgt u inzicht in de cijfers over de afgelopen periode.

Daarnaast organiseren we rapportbesprekingen. U ontvangt de rapporten voorafgaand aan de gesprekken. Op verzoek is het ook mogelijk een gesprek te voeren over het eindrapport. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd en als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze uiteraard van harte welkom.

SocialSchools

Alle communicatie vanuit school wordt via SocialSchools naar de ouders gecommuniceerd. Op SocialSchools vindt u onder andere de jaarplanning, blogs vanuit de leerkracht(en), belangrijke informatie over rapportbesprekingen, ouderavonden, schoolreizen en nog veel meer. Ook bestaat de mogelijkheid om de afwezigheid (bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, doktersbezoek) van uw kind(eren) door te geven en/of kunt u altijd rechtstreeks naar de leerkracht een mail sturen.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden