Leerplicht

De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar school als het vier jaar is. Dat is dan nog niet verplicht. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Wij zijn wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden. Schoolverzuim zonder toestemming wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen

Om verlof buiten de normale vrije dagen aan te vragen, kunt u het formulier 'vríjstelling geregeld schoolbezoek' invullen. Dient u een aanvraag in voor langer dan tien dagen? Dan stuurt de locatieleider van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen (Menso - leren & werken). U krijgt dan schriftelijk bericht. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u opvragen bij de leerplichtambtenaar, deze is bereikbaar op 0800-1801 of via info@menso-emmen.nl. 

                                                                                                                                                                                                           

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden