Ouderraad (OR)

Zoals de ouderraad nu bestaat is het een hardwerkend en tegelijkertijd enthousiast team van vrijwilligers. Ze zetten zich in om de leerlingen van de Bascule een hele leuke tijd op school te geven binnen alle georganiseerde activiteiten en festiviteiten. Tevens heeft de OR een adviserende taak en houden zij zich bezig met allerlei praktische zaken binnen de school. Ook beheren zij de ouderbijdrage en de schoolreisgelden en leggen daarover verantwoording af aan de ouders. Het ophalen van het oud papier en de inkomsten hieruit worden ook gecoördineerd/beheerd door de ouderraad.

De ouderraad is te bereiken via Schoudercom of via ouderraadobsbascule@hotmail.com 
 

Samenstelling van de Ouderraad

Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van ieder schooljaar zal de lijst van de samenstelling van de Ouderraad  worden geupdatet.
Er is ook een aantal teamleden die namens het team de vergaderingen van de Ouderraad bijwonen.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden