Activiteiten in groep 1 en 2

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die van andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het onderwijs aan kleuters sluit aan bij de ervaring en de belangstelling van het kind. Iedere ochtend start de leerkracht vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoe­ken, in de speelzaal en op het schoolplein.

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dage­lijks op het rooster. Er is veel aandacht voor ge­woontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. De leerkracht heeft daarbij een sturende rol. De meeste vakken komen in samenhang met een be­paald thema aan de orde. De creatie­ve vorming is geïntegreerd in het to­tale pro­gramma. Er wordt thematisch gewerkt en op een speelse manier leren kinderen hoe de wereld in elkaar zit. We gebruiken de methode "Schatkist" , de map "Fonemisch bewustzijn" en de software van de methode "Schatkist".

Liefde voor boeken wordt gestimuleerd via het project "Boekenpret" en de voorleestas van de bibliotheek. Ter ondersteuning en voorbereiding op het leren lezen worden letters op een speelse manier aangeboden (klankgebaren).

Op de middagen staat het thematisch werken op het programma. Tijdens het thematisch werken komen de wereldoriënterende vakken aan bod. Naast cultuureducatie, muziek, techniek en creatief werken worden de zaakvakken samengevoegd in een thema. We behandelen het komend schooljaar 6 thema's. Daarnaast werken de groepen 1 en 2 met TopOntdekkers en deze thema's zijn in overleg met de Voorschool De Bascule samengesteld.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden