Overige activiteiten

Taal en lezen
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen lezen.
Daarom lenen wij van de bibliotheek wisselcollecties voor de groepen 1 tot en met 8. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen onder schooltijd boeken lenen in de bibliotheek.
We besteden aandacht aan de Kinderboekenweek, het voorleesontbijt en de voorleesdagen. Ieder jaar kiezen we een voorleeskampioen die meedoet aan de nationale voorleeskampioenschappen. 
Daarnaast doet groep 6 mee aan het project leesvirus en organiseren we de kinderboekenjury in groepen 7 en 8.
Op school zijn leeshoeken gemaakt waar leerlingen een boek kunnen uitkiezen en kunnen lezen. Uiteraard zijn er voldoende leuke en nieuwe boeken om het lezen aantrekkelijk te houden. Voor leerlingen die lezen lastig vinden zijn er speciale boeken die passen bij hun belevingswereld en leeftijd.
Atelier Abel gaat het komende jaar met een groot aantal groepen de school aankleden met voorwerpen, gemaakt door de leerlingen, om zo extra aandacht te vestigen op het belang van lezen.

Verkeer
Sinds 2008 kent de school een werkgroep Verkeer. In deze werkgroep zitten leerkrachten en ouders. Door deze samenwerking is de betrokkenheid van beide kanten groot.
Onze school is door extra aandacht te geven aan actieve verkeerseducatie en aandacht voor een veilige schoolomgeving in het bezit van het Drents Verkeersveiligheids Label (DVL).
Dit label is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.
Groep 7 doet in april op school het schriftelijk verkeersexamen. Eens in de twee jaar volgt nog het praktisch verkeersexamen (groepen 7 en 8). De route is uitgezet door 3VO samen met de wijkagent. Deze mensen bepalen ook of de leerling wel of niet geslaagd is.
Eens in de vier jaar organiseren we ANWB Streetwise op school. Daarnaast is er jaarlijks een fietsenkeuring.
Door het jaar verspreid zijn er voorstellingen voor de verschillende groepen.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden