Sport en spel

Lichamelijke opvoeding

Van­af groep 3 (na de herfstvakantie) krijgen de kin­deren gymles in de sport­hal (bij mooi, droog weer buiten op het sportveld naast de school). De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van het vakwerkplan gym. Bij een aantal lessen met toestel­len maken alle groepen ge­bruik van dezelf­de basisop­stelling van de toestellen. Dit werkt tijdbespa­rend (1x klaar­zet­ten en 1x opruimen). De lessen sluiten daarom op elkaar aan. Het sportteam ondersteunt de leerkrachten bij het geven van lessen. Voor de gymnastiek is aparte kleding ge­wenst.

De groepen 3 t/m 7 gymmen in de sporthal aan de Jachthoorn en de groepen 8 gymmen in de sporthal van Veenoord.
De groepen 8 gaan daar met de klas op de eigen, veilige fiets (geen BMX) naartoe.
De kinderen vertrekken samen met de leerkracht van school. Als de les om 14.00 uur afgelopen is mogen de kinderen zelfstandig naar huis fietsen. De gymlessen zijn geclusterd en daardoor heeft elke groep 1 keer per week een blokuur (= 1½ uur) gym.
We stimuleren de kinderen vanaf groep 6 om te douchen. 

Sportevenementen

We organiseren jaarlijks een sportdag voor de groepen 1 t/m 8 en nemen deel aan de volgende sport- en spelevenementen in samenwerking met de Christelijke basisschool in het dorp:

  • atletiekochtend of middag groep 5 t/m 8
  • voetbaltoernooi
  • handbaltoernooi
  • Koningsspelen

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden