Onderwijs

In de klassen zien we veel niveauverschillen. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal emotioneel.
Taal- leesproblematiek en achterstanden hierin maken dat wij daarop flink sturen, zodat we alle kinderen gelijke kansen bieden. 
Onze school is een afspiegeling van de samenleving. We leren van en met elkaar, waarin respect voor een ieder voorop staat.
Kijkend naar karakteristiek van de leerlingenpopulatie hebben onze leerlingen behoefte aan:

  • Gestructureerde duidelijke pedagogische sfeer;
  • Rijk en uitdagend aanbod waar talenten worden benut;
  • Een aanbod dat tegemoet komt aan de verschillen tussen leerlingen:
-Aanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, onderwijs op maat;
-Aanbod hoogbegaafden;
-Aandacht voor taal: m.n. woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen;
-Een gestructureerde aanpak voor gedragsproblematiek.

Wat betekent dit voor de leerkracht:
  • Duidelijke regels en afspraken, goed pedagogisch klimaat (veilig)
  • Rijk en uitdagend aanbod (talige omgeving)
  • Aanbod dat tegemoet komt bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, onderwijs op maat, een strategie en de leerling goed in beeld.
De Ambities van de school gerelateerd aan de context en missie
De komende jaren gaan we aan de slag met de volgende prioriteiten:
-Taal-leesonderwijs verbeteren. Door een taalrijke en betekenisvolle omgeving te creëren. De leesmotivatie van de leerlingen verhogen. 
-Rekenonderwijs verbeteren. De basis staat en door middel van een aanpak schoolbreed (afspraken hoe we rekenonderwijs aanbieden) de resultaten verbeteren en verhogen.
-Integrated Care. Ouders/verzorgers en kinderen ondertsteunen en begeleiden om de juiste hulp/ ondersteuning te organiseren.
-Thematisch werken voortzetten.
-Bewegend leren. Door verschillende werkvormen uitdagend, afwisselend en leuk onderwijs te geven waar onze leerlingen bij gebaat zijn.
-Adaptief Onderwijs nog een tandje kracht bij zetten. Door de cursus analyseren willen we de leerkrachten tools in handen geven om ieder kind nog beter te gaan begeleiden, ondersteunen en coachen.
-Kleinere en homogene groepen, zodat differentiëren beter en makkelijker te realiseren is.
-Muziekonderwijs en creatieve vorming (cultuur) meer structuur geven zodat we leerlingen een duidelijke leerlijn aanbieden.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden