Ouders en leerlingen

De ouders

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden hebben een gunstige invloed op het schoolleven van de kinderen. Het werkt motiverend voor kinderen als ze zien dat hun ouders betrokken zijn bij school.

De leerlingen

Wij vinden dat onze school zich niet alleen moet beperken tot de schoolvakken, maar dat kinderen ook moeten leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Kinderen moeten leren samen te werken en in een toenemende mate ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen doen en laten. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We streven ernaar dat kinderen elkaars "kunnen" en "kennen" respecteren en dat kinderen elkaar het gevoel geven van gelijkwaardigheid. Onderwijs op "De Bascule" is gericht op de mogelijkheden van kinderen.

We willen een uitdagende leeromgeving in en om de school, die de ontwikkelkansen van alle leerlingen optimaal benutten en een doorlopende ontwikkellijn aanbieden.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden