Eindopbrengsten

De opbrengst van de CITO eindtoets 2019

Dit jaar zien we dat onze eindscore onder het landelijk gemiddelde komt.
We hebben dit schooljaar gebruik gemaakt van de regeling ‘Leerresultaten PO’, zodat we na herberekening (46-5 leerlingen= 41 leerlingen) 532,8 scoorden.
Dit is onder de ondergrens én onder het landelijk gemiddelde.
 
Groep: Aantal leerlingen: Schoolscore zonder correctie: Schoolscore met correctie:
Groep 8 46 531,7 532,8
 
% leerling gewichten Ondergrens: Landelijk gemiddelde:
7% 534,2 535,7

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden