Eindopbrengsten

De opbrengsten van de Centrale Eindtoets 2021

Dit jaar zien we dat onze eindscore onder het landelijk gemiddelde komt.
Dit is boven de signaleringswaarden, maar onder het landelijk gemiddelde.
 
Schoolgewicht: Landelijk gemiddelde: Schoolscore:
32,99% 534,5 533,5
Gemiddelde totale 1F: Gemiddelde totale 2F/1S:
94,3% 48,4%
 
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden