Schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. 

  1. Een inhoudelijk deel 
    Dit deel geldt voor een (beleids)periode van vier jaar en is vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag beoordeelt de schoolgids en stuurt deze na vaststelling door naar de inspectie. 

In de schoolgids wordt regelmatig verwezen naar protocollen. Deze protocollen liggen ter inzage op school bij de directie. We proberen in deze schoolgids een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten en waarom 'De Bascule' de juiste keuze is. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Daarom kan deze schoolgids ouders helpen bij het bewust kiezen van een school voor hun kind(eren). Een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind(eren) vele jaren toe aan de zorg van de school.

Mocht u na het lezen van deze schoolgids meer willen weten over onze school, een afspraak is zo gemaakt. U bent altijd welkom voor een toelichting.

Download de schoolgids 2023-2024

  

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden