Schooltijden

M.i.v.  1 augustus 2016 is het continurooster ingevoerd op OBS De Bascule. Dit betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De school is er voor kinderen en hun ouders. Onze school heeft ’s ochtends een “inloop“. Dit betekent dat de kinderen vanaf 8.15 uur met hun ouders binnen mogen komen. De ouders mogen tot 8.25 uur in de klas blijven. De leerkrachten zijn dan ook in de klas.

Vanaf groep 3 stimuleren we de kinderen om zelf naar de klas toe te gaan.

Om 8.25 uur beginnen de lessen voor alle kinderen van groep 1 t/m 5. De kinderen van groep 6 t/m 8 beginnen hun lessen om 8.30 uur . De ouders zijn uiteraard welkom om af en toe het werk van hun kind te komen bekijken. Dit kan altijd na schooltijd. 

Groep 1 en 2

Maandag 8.25-14.25
Dinsdag 8.25-14.25
Woensdag 8.25-12.10
Donderdag 8.25-11.55
Vrijdag 8.25-11.55

Groep 3 en 4

Maandag 8.25-14.25
Dinsdag 8.25-14.25
Woensdag 8.25-12.10
Donderdag 8.25-14.25
Vrijdag 8.25-11.55

Groep 5

Maandag 8.25-14.25
Dinsdag 8.25-14.25
Woensdag 8.25-12.10
Donderdag 8.25-14.25
Vrijdag 8.25-14.25

Groep 6 t/m 8

Maandag 8.30-14.30
Dinsdag 8.30-14.30
Woensdag 8.30-12.15
Donderdag 8.30-14.30
Vrijdag 8.30-14.30

Ziekte

Is uw kind ziek? Geef dit dan op de eerste ziektedag in ieder geval vóór ’s ochtends 9.00 uur aan ons door. Is uw kind om 9.00 uur nog niet op school en hebben wij niets van u gehoord? Dan nemen wij contact met u op. Ons telefoonnummer: 0591-552042.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden