Team

Het team wordt gevormd door alle medewerkers van de school (voorschool en basisschool) :

 • Bovenschools directeur Openbaar Onderwijs Emmen - Wichard Vorsteveld
 • Locatiedirecteur  - Jeroen Imbos
 • Interne begeleider - Michelle Berends
 • Groepsleerkrachten
 • Groepsleerkrachten met een speciale taak (bouwcoördinatoren, taalcoördinator,
  specialist meer-hoogbegaafdheid, rekencoördinator, cultuurcoördinator)
 • Onderwijsassistenten in verschillende groepen
 • Conciërge
 • Stagiaires van verschillende opleidingen
 • Pedagogische medewerkers werkzaam in de Voorschool Bascule

Samenstelling team Obs De Bascule

Groep 1-2A : Nicky Lotterman
Groep 1-2B : Annita Bruins en Géke Hidding
Groep 1-2C : Melanie Berends 
Groep 1-2D :  José Brouwer en Daniëlle Pessink
Groep 3A : Mariska Reuvers en Ina Houwing
Groep 3B : Lianne Keurs
Groep 4A : Jolanda Wiegers en Daniëlle Pessink
Groep 4B : Willeke Wesseling en Anja Rijfkogel
Groep 5A : Leonie de Vries en Daniëlle Pessink
Groep 5B : Harrie Snijders en Anja Rijfkogel
Groep 6A : Thea Wilkens en Anja Rijfkogel
Groep 6/7 : Alinda Husers en Trudie Wijnhold
Groep 7A : Stefan Wiebing
Groep 8A : Marieke Kievit en Trudie Wijnhold
Groep 8B : Karin Gerrits 


 

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden