Medezeggenschap

Sinds de opening van Obs De Bascule is er een Medezeggenschapsraad (MR) samengesteld. Via de website willen wij u op de hoogte brengen wat een MR is, wie er op dit moment in de MR zitten en wat de MR voor de ouders en leerkrachten kan doen.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden